Mokytojos: moksleivių rezultatų sėkmė gali slypėti technologijose

Šią savaitę buvo paskelbti pirmieji valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Nors pastarieji šiemet geresni nei pernai, kaip ir kasmet verda diskusijos apie tai, ką reikėtų keisti, gerinant moksleivių pasiekimų rezultatus. Pradinių klasių mokytojos, jau bent keletą metų integruojančios įvairias informatikos praktikas pamokose pasakoja, kad teigiamus pokyčius, gerinant vaikų mokymosi rezultatus, padeda pasiekti į mokymąsi įtrauktos technologijos.

7/14/20233 min read

Technologijos padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą ir loginį mąstymą

Pradinių klasių mokytojos, pamokose taikančios dirbtinį intelekto, 3D modeliavimo ar programavimo praktikas pasakoja, kad šios technologijos prisideda prie geresnių mokymosi rezultatų ir padeda ugdyti itin svarbius įgūdžius. Nuo paprastų kūrybinių darbų, animuoto augalo gyvenimo ciklo ar boružėlės judėjimo programavimo aplikacijoje, su vaikais pradėjusi Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja Neringa Saldienė pasakoja, kad dabar jos pradinukai kuria savarankiškus animacijų projektus. „Atlikome testą, jame įdėjau klausimus iš temų, kurias mokėmės naudodami įvairius IT įrankius – visi mokiniai, dalyvavę pamokose, kuriose taikėme informatikos praktikas, atsakė į klausimus teisingai. Gaila, kad visko negalime mokytis per žaidimą, nes technologinė kūryba padeda geriau įsisavinti informaciją. Pastebėjau, kad papildomuose būreliuose dalyvaujantys mokiniai, gvildenantys sudėtingesnius informatikos projektus, taip pat demonstruoja geresnius matematikos rezultatus, jų įvertinimai išaugo per du balus,“ – teigiamus pokyčius pabrėžia mokytoja. Tačiau technologinė kūryba ne tik padeda gerinti mokymo rezultatus, ji padeda skleistis ir vaikų kūrybiškumui. Pasak Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytojos Ilonos Jucienės, įvairios informatikos praktikos ugdo gebėjimą dirbti komandoje, dalintis, mokytis iš klaidų. „Vaikai mokosi ieškoti sprendimų tikslui pasiekti, nebijo suklysti. Technologinę kūrybą galima integruoti į praktiškai visus mokomuosius dalykus, tad vienu metu nejučiomis vaikai mokosi kelių dalykų,“– savo patirtimi dalinasi mokytoja. Jai antrina ir Telšių „Ateities“ progimnazijos mokytoja Gražina Šimkuvienė. „Taikant dirbtinio intelekto, programavimo, animacijų ar 3D modeliavimo praktikas, mokymas ir mokymasis tampa daug įdomesnis, mokiniai lengviau įsisavina mokomąją medžiagą, o medžiaga integruojama visuose mokomuosiuose dalykuose: lietuvių kalbos, matematikos, muzikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokose.“

Technologijos gelbsti dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais

Ugdymo procese mokytojams tenka susidurti su įvairiais vaikais, kurių mokymosi tempai ir gebėjimai yra be galo skirtingi. Būtent todėl dirbant su specialiųjų ugdymo poreikių vaikais, technologinės kūrybos įrankiai tampa itin efektyvūs. Mokytoja Ilona Jucienė pasakoja, jog technologijos specialiųjų poreikių turintiems vaikams, visų pirmiausia padeda lengviau išmokti skaityti, o tai – neabejotinai svarbus įgūdis tolesniam vaikų mokymuisi. Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokytoja Airina Rimkevičienė taip pat pastebėjo teigiamą technologijų poveikį specialiųjų poreikių turintiems vaikams. „Specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai, greičiau perprantantys informacines technologijas, taip pat greičiau įvaldo programas.“

Visgi mokytojos kviečia nepamiršti, kad kūrybiškas technologijų naudojimas mokymo procese – itin naudingas visiems vaikams. „Atlikau mokslinį tyrimą šia tema, kurio rezultatas manęs visiškai nenustebino – šiuolaikiniai vaikai orientuoti į technologijas, neįsivaizduoja gyvenimo be jų ir mūsų užduotis yra išmokyti prasmingai ir naudingai jomis naudotis. Pradinukams tokių pamokų turėtų būti daugiau“, – patarimais dalinasi Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė.

Sėkmės paslaptis – tikslingai ir prasmingai pasitelktos technologijos

Įtraukios informatikos mokymo programos „Vedliai“ vadovė Lietuvoje Viltautė Žvirzdinaitė džiaugiasi mokytojų pasiektais rezultatais ir tikina, kad kūrybiškas informatikos taikymas išaugina kūrybiškesnę ir labiau motyvuotą moksleivių kartą. „Kūrybiškai integruodami informatiką į ugdymo procesą, nuo mažumės stengiamės vaikus paruošti toms profesijoms, kurių dabar net nėra. Technologijos čia veikia kaip katalizatorius, leidžiantis moksleiviams ugdyti savo kritinį mąstymą, kūrybiškumą, logiką. Šie įgūdžiai vėliau praverčia bet kokiame dalyke ir tiesiogiai siejasi su jų rezultatų gerėjimu,“ – pasakoja „Vedlių“ vadovė.

Pasak Viltautės Žvirzdinaitės, moksleivių sėkmė neabejotinai priklauso nuo mokytojų motyvacijos ir užsidegimo. „Motyvuoti ir su technologijomis dirbantys, kuriantys ir mokantys mokytojai geba pakreipti natūralų vaikų smalsumą technologijoms link apčiuopiamų mokymosi rezultatų. Turime mokytojų istorijų, kai vaikams nepavyksta išspręsti matematikos uždavinio ant lapo, tačiau kūrybiškai pasitelkus technologijas ir davus užduotį vizualiame technologiniame įrankyje, pačiam suprogramuoti ir išspręsti matematikos uždavinį tampa įmanoma. Tikslingai pasitelktos technologijos tampa raktu atrakinti kitus mokomuosius dalykus ir pagerinti rezultatus.“