Veskite mėgstamiausias informatikos pamokas 1-6 klasėms

„Vedliai“ – vienintelė programa visiems pradinių klasių mokytojams bei
5-6 kl. informatikos mokytojams, padedanti kūrybiškai integruoti informatiką pamokose

Susipažinkime!

Kas yra Vedliai? Ką gauna prisijungę pradinių klasių ir informatikos mokytojai? Kaip veikia ši mokymosi programa?
Visi atsakymai – filmuke dešinėje!

Akredituota programa

Nuosekli ir nuolatinė mokymosi programa, pateikta paprastai naudojamoje mokymosi platformoje.
Personalizuotas mokymosi kelias tiek informatiką integruoti pradedančiam, tiek pažengusiam mokytojui.

Skaitmeninis vadovėlis ir pratybos

Bendrąją ugdymo programą atitinkanti ir pritaikymui klasėje paruošta mokymo medžiaga, integruojanti informatiką pradiniame ugdyme bei 5-6 klasėse.

Vaikų kūrybiškumą skatinantys projektai.

Pamokų planai ir scenarijai, taupantys mokytojų laiką.

Nuolatinė pagalba

Virtualūs ir praktiniai mokytojų užsiėmimai su mentoriais, skirti stiprinti informatikos ir kūrybiškumo įgūdžius ir pasiruošti darbui klasėje.

Patarimai ir atsakymai mokytojams į kylančius klausimus.

Mokytojų bendruomenės ir patirties dalinimosi renginiai.

Kaip sekasi mokytojams?

E-vadovėlis, pratybos vaikams ir nuolatinis mokymasis

Kiekvienas prie „Vedlių“ prisijungęs mokytojas gauna asmeninę prieigą prie mokymosi platformos, kurioje:

• Nuoseklus mokymosi kelias visų lygių pradinių klasių mokytojui bei 5-6 kl. informatikos mokytojams – nuo pradedančio, iki pažengusio.

• Išsami ir lengvai suprantama medžiaga darbui klasėje – skaitmeninės pratybos vaikams, vaizdo įrašai, kūrybinės užduotys, detalūs užduočių aprašymai.

• Praktinių užsiėmimų su mentoriais tvarkaraštis. Praėjusių užsiėmimų video įrašai vėlesnei peržiūrai.

• Prieiga prie mūsų pagalbos, kur į klausimus jums atsako žmogus, ne robotas.

Su mumis – jau 4650+ pradinių klasių mokytojų
Lietuvoje!

Šių mokytojų dėka, jau daugiau nei
64 tūkst. pradinukų visoje Lietuvoje mokosi informatikos savo kasdienėse pamokose.
Paspauskite ant žemėlapio apačioje ir patikrinkite ar jūsų mokykla jau taip pat dalyvauja!

Labai smagu, kad informatikos pamokos atėjo į pradines klases, tai buvo labai reikalinga. Tačiau jei ne „Vedliai”, nebūtume žinoję nuo ko pradėti, nes ugdymo programų dar nėra. Su „Vedliais” mums buvo nebaisu, tai yra labai didelė pagalba. O kitose mokyklose mokytojams labai sunku, jie nežino nuo ko pradėti. Todėl kuo daugiau mokytojų įsitrauks, tuo geriau.

Rasa Alekšiūnienė, pradinių klasių mokytoja,
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija